GlotPress

Translation of WooCommerce Subscriptions: Polish glossary

1 2 3 87
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
End date customer subscription table header Data zakończenia Details

End date

Data zakończenia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
customer subscription table header
Date added:
2020-10-09 10:28:51 GMT
Translated by:
aleksander.mirecki
References:
 • templates/myaccount/subscription-details.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Start date customer subscription table header Data rozpoczęcia Details

Start date

Data rozpoczęcia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
customer subscription table header
Date added:
2020-10-09 10:29:05 GMT
Translated by:
aleksander.mirecki
References:
 • templates/myaccount/subscription-details.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To resolve this as quickly as possible, please create a %1$stemporary administrator account%3$s with the user email woologin@woocommerce.com and share the credentials with us via %2$sQuickForget.com%3$s. Aby rozwiązać ten problem tak szybko jak to możliwe, proszę stworzyć %1$stymczasowe konto administratora%3$s o adresie e-mail woologin@woocommerce.com i przesłanie nam jego danych dostępowych używając strony %2$sQuickForget.com%3$s. Details

To resolve this as quickly as possible, please create a %1$stemporary administrator account%3$s with the user email woologin@woocommerce.com and share the credentials with us via %2$sQuickForget.com%3$s.

Aby rozwiązać ten problem tak szybko jak to możliwe, proszę stworzyć %1$stymczasowe konto administratora%3$s o adresie e-mail woologin@woocommerce.com i przesłanie nam jego danych dostępowych używając strony %2$sQuickForget.com%3$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: $1 and $2 are opening link tags, $3 is a closing link tag.
Date added:
2020-10-09 10:35:48 GMT
Translated by:
aleksander.mirecki
References:
 • includes/gateways/paypal/includes/templates/html-ipn-failure-notice.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Subscription locked to Manual Renewal while the store is in staging mode. Live payment method: %s Subskrypcja zablokowana w trybie ręcznego odnawiania, gdy sklep znajduje się w trybie staging. Metody płatności na stronie produkcyjnej: %s Details

Subscription locked to Manual Renewal while the store is in staging mode. Live payment method: %s

Subskrypcja zablokowana w trybie ręcznego odnawiania, gdy sklep znajduje się w trybie staging. Metody płatności na stronie produkcyjnej: %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: placeholder is a payment method title.
Date added:
2020-10-09 10:40:06 GMT
Translated by:
aleksander.mirecki
References:
 • includes/class-wcs-staging.php:97
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Read more Czytaj dalej Details

Read more

Czytaj dalej

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-10-09 10:28:17 GMT
Translated by:
aleksander.mirecki
References:
 • includes/class-wc-product-subscription.php:73
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The number of upcoming renewal orders, for currently active subscriptions. Liczba nadchodzących odnowień dla obecnie aktywnych subskrypcji. Details

The number of upcoming renewal orders, for currently active subscriptions.

Liczba nadchodzących odnowień dla obecnie aktywnych subskrypcji.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: renewal count.
Date added:
2020-10-09 10:30:49 GMT
Translated by:
aleksander.mirecki
References:
 • includes/admin/reports/class-wcs-report-upcoming-recurring-revenue.php:97
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The sum of all the upcoming renewal orders, including items, fees, tax and shipping, for currently active subscriptions. Suma wszystkich nadchodzących odnowień, wliczając pozycje, opłaty, podatki i koszty wysyłki, dla obecnie aktywnych subskrypcji. Details

The sum of all the upcoming renewal orders, including items, fees, tax and shipping, for currently active subscriptions.

Suma wszystkich nadchodzących odnowień, wliczając pozycje, opłaty, podatki i koszty wysyłki, dla obecnie aktywnych subskrypcji.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: formatted amount.
Date added:
2020-10-09 10:32:45 GMT
Translated by:
aleksander.mirecki
References:
 • includes/admin/reports/class-wcs-report-upcoming-recurring-revenue.php:90
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The status to transition the subscription to. Unlike the "status" param, this will calculate and update the subscription dates. Nowy status do ustawienia dla subskrypcji. Inaczej niż w przypadku parametru "status", zostaną obliczone i zaktualizowane jej daty. Details

The status to transition the subscription to. Unlike the "status" param, this will calculate and update the subscription dates.

Nowy status do ustawienia dla subskrypcji. Inaczej niż w przypadku parametru "status", zostaną obliczone i zaktualizowane jej daty.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-10-09 10:37:53 GMT
Translated by:
aleksander.mirecki
References:
 • includes/api/class-wc-rest-subscriptions-controller.php:493
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
ID subscription ID table heading ID Details

ID

ID

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
subscription ID table heading
Date added:
2020-07-06 11:37:59 GMT
Translated by:
maciek
References:
 • templates/emails/subscription-info.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Big Bang table column header Wielki wybuch Details

Big Bang

Wielki wybuch

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
table column header
Date added:
2020-07-06 11:37:59 GMT
Translated by:
maciek
References:
 • tests/unit/wcs_test_wcs_functions.php:833
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Recurring total table heading Suma cykliczna Details

Recurring total

Suma cykliczna

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
table heading
Date added:
2020-07-06 11:37:59 GMT
Translated by:
maciek
References:
 • templates/emails/subscription-info.php:28
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This subscription is set to renew automatically using your payment method on file. You can manage or cancel this subscription from your my account page. %s
 • Ta subskrypcja odnowi się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować tę subskrypcję ze strony konta. %s
 • Te subskrypcje odnowią się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować swoje subskrypcje ze strony konta. %s
 • Te subskrypcje odnowią się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować swoje subskrypcje ze strony konta. %s
Details

Singular: This subscription is set to renew automatically using your payment method on file. You can manage or cancel this subscription from your my account page. %s

Plural: These subscriptions are set to renew automatically using your payment method on file. You can manage or cancel your subscriptions from your my account page. %s

This plural form is used for numbers like: 1

Ta subskrypcja odnowi się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować tę subskrypcję ze strony konta. %s

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Te subskrypcje odnowią się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować swoje subskrypcje ze strony konta. %s

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Te subskrypcje odnowią się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować swoje subskrypcje ze strony konta. %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Translators: Placeholder is the My Account URL.
Date added:
2020-10-20 10:01:07 GMT
Translated by:
aleksander.mirecki
References:
 • templates/emails/plain/subscription-info.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This subscription is set to renew automatically using your payment method on file. You can manage or cancel this subscription from your %smy account page%s.
 • Ta subskrypcja odnowi się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować tę subskrypcję %sze strony konta%s.
 • Te subskrypcje odnowią się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować swoje subskrypcje %sze strony konta%s.
 • Te subskrypcje odnowią się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować swoje subskrypcje %sze strony konta%s.
Details

Singular: This subscription is set to renew automatically using your payment method on file. You can manage or cancel this subscription from your %smy account page%s.

Plural: These subscriptions are set to renew automatically using your payment method on file. You can manage or cancel your subscriptions from your %smy account page%s.

This plural form is used for numbers like: 1

Ta subskrypcja odnowi się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować tę subskrypcję %sze strony konta%s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Te subskrypcje odnowią się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować swoje subskrypcje %sze strony konta%s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Te subskrypcje odnowią się automatycznie z wykorzystaniem zapisanej metody płatności. Możesz zarządzać lub anulować swoje subskrypcje %sze strony konta%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Translators: Placeholders are opening and closing My Account link tags.
Date added:
2020-10-20 10:01:29 GMT
Translated by:
aleksander.mirecki
References:
 • templates/emails/subscription-info.php:57
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add New Dodaj nową Details

Add New

Dodaj nową

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-06 11:37:59 GMT
Translated by:
maciek
References:
 • includes/admin/class-wcs-wc-admin-manager.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Edit Subscription Edytuj subskrypcję Details

Edit Subscription

Edytuj subskrypcję

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-06 11:37:59 GMT
Translated by:
maciek
References:
 • includes/admin/class-wcs-wc-admin-manager.php:56
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 87
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as